Traffic Run

Traffic Run

توضیحات :

تصور کنید در یک شهر شلوغ زندگی می‌کنید که هیچ‌کس قوانین را رعایت نمی‌کند در چین شرایطی اگر بخواهید رانندگی کنید چه دشواری‌هایی پیشروی‌تان است؟آیا توانایی رانندگی در چنین شهری را دارید؟ اگر پاسختان آری است بازی را امتحان کنید چون در این گیم یک شهر شلوغ با هزاران راننده بی‌قانون شبیه‌سازی‌شده و در مراحل مختلف اش از شما خواسته می‌شود مسیری پرخطر را طی کنید و به مقصد برسید.

نکته : سعی کنید با کنترل صحیح ترمز و گاز همه سکه‌هایی که در مسیر است را بخورید و امتیازهای خود را افزایش دهید.

    ‌‌‌‌‌
  • ‌‌ نظر ‌‌
  • نظر ثبت نشده

    ‌‌
    ‌‌
                   

سازنده: