در حال بارگزاری...
Merge It

Merge It

توضیحات :

ادغام کنید یک برش از دو عدد یکسان را در یک عدد بزرگتر ترکیب کنید و به هدف مشخص شده برسید. لطفا دستگاه خود را بچرخانید …

    نظر وجود ندارد
                   

سازنده: