در حال بارگزاری...
الوپارک

الوپارک

توضیحات :

الو پارک – AloPark تجربه پارک کردن با روشی آسان
– پیدا کردن جای پارک در کوتاه ترین زمان با AloPark – هر کجا و هر زمان که به آن نیاز دارید
– جستجو بر اساس نام خیابان و پیدا کردن پارکینگهای اطراف
– جستجو با نام پارکینگ برای رزرو مستقیم
– دریافت اطلاعات وجود جای پارک خالی، محدودیت ها و راهنمای دسترسی به پارکینگ
– پرداخت آنلاین هزینه جای پارک به آسانی
– پیدا کردن جای پارک در مقصد سفر بدون استرس و نگرانی
– ثبت محل پارک خودرو و نمایش مسیر برای رسیدن به محل پارک خودرو

    نظر وجود ندارد
                   

سازنده: