سیبجو
پنل توسعه دهندگان

راهنمایی نصب نسخه وب آپ ها

 

۱ – استفاده از سیبجو بسیار ساده است. کافیست اپ مورد نظر را پس از نصب از طریق بخش تنظیمات و بخش پروفایل نصب نمایید.

× اسکرین شات